Walk your value

Walk your value handlar om människor, kraften och förbättringspotentialen i att leva sina värderingar på riktigt.

Vår modell och våra verktyg bidrar till hälsosamma individer och organisationer med innovation, lönsamhet och en bättre värld som följd. Läs mer på Walk your Values webb


Partnering Kommunikation Affärsutveckling

Effekten och resultatet av din kommunikation är en spegling av din förmåga att lyssna och förstå. Läs mer om vad MM Commitment kan erbjuda dig och din organisation.

Jag vill hjälpa dig att utveckla människor,

team och affärer genom: 

Partnering

Med utgångspunkt i arbetsformen partnering, som används flitigt i byggbranschen, kan vi utveckla individer och team tillsammans oavsett bransch. Här samarbetar jag med Urkraft Partnering & Ledarskap, där marknadens främsta kompetens inom partnering finns.


Min partneringerfarenhet, ett urval: 

 • temperaturmätningar för hållbara individer och team
 • djupintervjuer och tillitsfulla samtal
 • teamutveckling - workshop
 • utveckling av arbetssätt och modeller
 • processledning av partneringanbud
 • coaching i presentationsteknik inför anbudspresentationer

Föreläsningar och workshops

 • föreläsningar och coaching inom autentisk kommunikation och värdeordsfällan - istället för att nå ut hjälper dessa insatser dig att nå fram och nå in med din kommunikation.

Kommunikation

 • coaching som ökar din förmåga att kommunicera på ett sätt som berör och skapar förtroende hos din interna eller externa målgrupp. Eller varför inte båda?
 • coaching för ledare - bli en bättre lyssnare och agera mer nyfiket
 • kommunikationsplanering
 • intressentanalys
 • storytelling
 • innehåll till digitala plattformar
 • coaching i presentationsteknik
 • coaching i skriftlig framställning
 • textstöd/skribent/korrläsning
 • kundanpassade nyhetsbrev och eventinbjudningar 

Hållbarhet och Agenda 2030

 • stöttning vid och verktyg för implementering och måluppfyllelse av Agenda 2030 i verksamhet och arbetssätt
 • kundanpassade och kulturstärkande temperaturmätningar som bidrar till mer hållbara individer och team. Jag bygger upp mätningen i ett professionellt verktyg och hjälper till från första frågan till presentation av statistik och uppföljande insatser

Om MM Commitment AB

MM Commitment AB grundades våren 2022 av mig, Mia Hellström, utifrån en stark drivkraft att göra arbetslivet bättre för de människor som är verksamma i det. Med utgångspunkt i arbetsformen partnering, som används flitigt i byggbranschen, har jag sedan dess åtagit mig flera uppdrag inom strategisk kommunikation samt inom arbetsliv och hälsa. Som jag ser det bidrar partnering som arbetsform, till stärkande sammanhang där människor får vara sig själva. 


För att uppnå effekterna av partnering behöver teamet/organisationen gå på djupet med sig själva, organisationskulturen och sin omvärld. Kulturen sitter i människorna och de beteenden som uppmuntras. Det är precis där magin finns. Det stärkande och tillåtande sammanhanget som genomsyras av god kommunikation, psykologisk trygghet och likabehandling skapar en arena för hållbara relationer och prestationer. Detta går givetvis att översätta till vilken bransch som helst. Människor som har det bra och mår bra - de är engagerade i sitt arbete och vill prestera bra. 


Precis här vill jag och mitt bolag bidra till utveckling av arbetsliv och människor. Genom kommunikation och kulturstärkande aktiviteter kan jag hjälpa er att må bättre, ha roligare och prestera på topp tillsammans. 


Avseende uppdrag inom partnering samarbetar jag med Urkraft Partnering & Ledarskap, där jag är utvecklingskonsult och bland annat stöttar beställare i partneringupphandlingar.