Partneringanbud

Alla entreprenörer är olika med unika nulägen och önskade lägen för partnering och sin partneringaffär. Här kan MM Commitment, genom sin kompetens och sina erfarenheter av partnering, stärka er kommunikativa förmåga i anbudsskedet. 


Jag kan bland annat stötta dig som entreprenör med: 

 • processledning av partneringanbud,
 • utveckling av partneringerbjudande (strategi, tonalitet, budskap, texter och modeller),
 • förberedelser och träning inför anbudspresentation,
 • workshops som stärker er kommunikativa förmåga i olika delar av anbudsprocessen,
 • och kommunikationscoachning.


Jag har välbeprövade metodiker och verktyg för samtliga steg i anbudsprocessen för partnering, som något förenklad visualiseras nedan.  


Var i processen behöver ni bli starkare för att öka era möjligheten att vinna affären?


>> Läs om hur ett partneringanbud är storytelling i sin ädlaste form.

>> Läs om en specifik presentationsträning, efter vilken teamet gjorde gemensam succé.

Mia Hellström partnering anbud

Anbudsprocessen - 10 steg mot den bästa kundupplevelsen 

Anbud partnering process

Projektstöd och partneringledare

MM Commitment:

 • coachar partneringteam med utgångspunkt från samtliga tre hållbarhetsperspektiv - människa, miljö och ekonomi. Dessa tre är helt beroende av varandra för att kunna genomföra de bästa projekten för individ, organisation och samhälle.
 • utbildar din organisation/ditt projekt i de Globala målen samt stöttar vid en integrering av dem i verksamheten. '
 • genomför kundanpassade och kulturstärkande temperaturmätningar för hållbara individer och team och kan ta tempen på verksamheten/projektet med djupintervjuer.


>> Läs mer om mitt erbjudande inom kommunikation

>> Läs mer om mitt erbjudande inom hållbarhet & hälsa

Etik och sekretess för vårt samarbete i partnering

 • Jag stöttar givetvis bara en entreprenör per partneringupphandling.
 • Från mitt håll råder full sekretess. Jag sprider aldrig ett partneringanbud eller annan affärskritisk information vidare utanför anbudsgruppen.
 • Varje partneringanbud är unikt och utgår alltid från den entreprenör jag samarbetar med. Det är entreprenörens nuläge i partnering som skapar förutsättningarna för vårt gemensamma utvecklingsarbete.
 • Jag frånsäger mig alla rättigheter att använda anbudsinnehåll (texter, arbetssätt, modeller etc) i andra sammanhang och partneringanbud.
 • Om ni vill kan vi skriva ett sekretessaval.