Vad vill du att din målgrupp ska tänka, känna och göra? Effekten av din kommunikation är en spegling av din förmåga att lyssna och förstå.  

Tjänster kommunikation

Vad skulle hända om jag blev ditt kreativa och stärkande bollplank inom kommunikation? 

Med MM Commitment vid din sida får du kommunikationschoachning som utvecklar människor, budskap och verksamhet. Vad vill du att din målgrupp ska tänka, känna och göra? Effekten av din kommunikation är en spegling av din förmåga att lyssna och förstå. Vi tar reda på din målgrupps behov tillsammans, gör en plan och agerar. 


Jag kan bland annat: 

  • stötta strategiskt för rätt syfte, mål och mening med din kommunikation.
  • hjälpa dig att förstå din målgrupp på djupet och tillhandahålla kraftfulla verktyg för detta. 
  • ge föreläsningar och workshops som direkt stärker er kommunikativa förmåga.
  • vara ditt stärkande bollplank i kommunikationsfrågor. 
  • skapa innehåll till webb, temperaturmätningar, sociala kanaler och nyhetsbrev​.
  • ta tempen på ditt team/verksamhet med djupintervjuer.
  • träna individer och grupper i presentationsteknik samt stötta med innehållet i presentationen. ​

  • skapa stories som gör din berättelse och ditt erbjudande unikt. Storytelling är mycket kraftfullt!

  • ​​korrekturläsa texter och ge feedback på innehåll.