Partnering

MM Commitments partneringkoncept utgår från de tre hållbarhetsperspektiven - människa, miljö och ekonomi. Dessa tre är helt beroende av varandra  för att kunna genomföra framtidssäkrade och ekonomiskt hållbara projekt för individer, organisationer och samhälle. 


Vilka krav kan du som beställare ställa på upphandlingsstödet och upphandlingsprocessen? MM Commitment är din uppvärmning innan du går in i skarpt upphandlingsläge. Genom att sortera dina behov genom de tre hållbarhetsperspektiven - människa, miljö och ekonomi - kan du ställa rätt frågor och därmed också få de svar du behöver. 


Vilka är grunderna för att bygga framgångsrika team och projekt? Hur blir vi bättre tillsammans över tid? MM Commitment använder sig av arbetssätt som utgår från forskning om hjärnan och vad vi människor behöver för att prestera hållbart, med glädje och på topp. En modigt och tryggt ledarskap samt en hälsosam och trygg psykosocial arbetsmiljö bidrar till de bästa samhällsbyggnadsprojekten för individer, klimat och ekonomi i en föränderlig och utmanande värld.

Utbildning Värdeskapande partnering

Människa || Miljö || Ekonomi

Utbildningsomfattning: 1 dag

Syfte: Alla entreprenörer / underentreprenörer har ett nuläge för sin partneringaffär. Vi tar avstamp i nuläget samt tidigare erfarenheter och blickar framåt mot ett utökat värdeskapande för beställare, samhället och den egna affären. Utbildningen har visat sig ge mycket bra effekter när den kombineras med ett pågående anbudsarbete. 

Utformning: Aktiv utbildning där du förväntas bidra med dina kunskaper och perspektiv. Vi utgår från vad vi vet och det vi har gjort i upphandlingar och projekt för att kunna tänka och göra annorlunda.

Utbildningen passar: Entreprenörer och underentreprenörer


Utbildning Framtidssäkrad partnering

Människa || Miljö || Ekonomi

Utbildningsomfattning: 2 dgr

Syfte: Syresätta individer, team, organisationer och partnering som begrepp. Utbildningen ger gemensam inspiration och ett gemensamt kunskapslyft. Syftet är att våga tänka och göra annorlunda för att modernisera och framtidssäkra upphandlingsprocessen och partnering. Genom rätt insatser från upphandlingsstöd, beställare och entreprenörer kan partnering nå sin fulla potential för samhällsnyttan och världen. 

Utformning: Aktiv utbildning där du förväntas bidra med dina kunskaper och perspektiv. Vi utgår från vad vi vet och det vi har gjort i upphandlingar och projekt för att kunna tänka och göra annorlunda. 

Utbildningen passar: Beställare, entreprenörer, partneringteam, beslutsfattare m.fl. 

Innehåll - frågeställningar vi jobbar med under utbildningsdagarna

Hur kan vi tillsammans utveckla en innovativ och framtidssäkrad upphandlingsprocess i enlighet med samhällets faktiska behov och beställarens önskade läge? Med det vi vet och det vi har gjort - hur behöver vi göra annorlunda framåt för att lyckas på riktigt?  


Vad behöver människor för att må bra och prestera hållbart över tid?

Hur tränar vi ledarskapet hos repektive individ och bygger det bästa teamet för ett specifikt projekt? Hur bygger vi grunden i projektet så att teamet blir hållbart, innovativt och  produktivt från dag ett och genom hela projektet?


Vad betyder begreppet hållbarhet i ett partneringprojekt utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner - människa, miljö och ekonomi? Hur blir vi bättre på helheten och vilka positiva effekter får en sådan förbättring? 


Transparens - vad innebär det egentligen? Vad händer när vi vågar dela med oss helt öppet och frikostigt? Vilka effekter får det för samhällsnyttan, projektplånboken och respektive projektaktörs ekonomi?

Föreläsning partnering 

Människa || Miljö || Ekonomi

Omfattning: 1-2 timmar

Syfte: Inspiration, syresättning och kunskapslyft. Hur framtidssäkrar vi upphandlingsprocessen och partnering? Vad behöver vi utveckla framåt för att lyckas? Innehållet skräddarsys utifrån uppdragsgivaren och dennes faktiska  behov. 

Utformning: Interaktiv föreläsning där publiken bjuds in att bidra med sina kunskaper och perspektiv.

Föreläsningen passar: Beställare, entreprenörer, partneringteam, beslutsfattare m.fl.

Öppen utbildning i Världsförbättrande ledarskap

Omfattning: Fem dagars ledarskapsträning inkl. induviduell handlingsplan och coachning.

När: Hösten 2024 (datum presenteras snart)

Var: Västra Sverige

Syfte: Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för människor, oavsett roll eller titel, att kunna leda sig själv och andra mot hållbara prestationer och starka resultat. Utbildningen lägger därför stor tonviktvid att utveckla dig till en trygg och modig ledare, ovärderliga egenskaper i ett partneringprojekt. Mod och trygghet i ditt ledarskap når du genom en ökad insikt om dig själv och en djupare förståelse för hur ditt sätt att kommunicera och agera gör skillnad på de arenor i samhället där du verkar.

Utbildningen passar: Dig som är deltagare och har en roll i ett partneringprojekt. Alla är vi ledare, så oavsett roll har du och projektet mycket att vinna på ett stärkt ledarskap/medledarskap i den gemensamma organisationen.