De uppdrag jag genomför tillsammans med mina kunder tar sin utgångspunkt i samtliga tre dimensioner som definierar hållbar utveckling - ekonomisk, social och ekologisk.

Hållbarhet & Hälsa 

FN:s Globala mål i Agenda 2030 är integrerade i allt MM Commitment gör. De uppdrag jag genomför tillsammans med mina kunder tar sin utgångspunkt i samtliga tre dimensioner som definierar hållbar utveckling - ekonomisk, social och ekologisk.


Agenda 2030 är för alla.


Tjänster Hållbarhet & Hälsa

MM Commitment kan utbilda dig och din organisation i de Globala målen i Agenda 2030 samt stötta vid en integrering av dem i er verksamhet. Syftet med integreringen är att Agenda 2030 ska stärka er och hjälpa er att nå verksamhetens mål. Jag har en beprövad metodik för detta där vi gemensamt ser till ert nuläge, era önskemål och behov och ert önskade läge för verksamheten.


>> Varför inte kickstarta med en föreläsning fylld med kunskap och inspiration om Agenda 2030?


Jag genomför också kundanpassade och kulturstärkande temperaturmätningar för hållbara individer och team och kan ta tempen på din verksamhet med djupintervjuer.