Kompetenser

  • Certifierad team- och ledarutvecklare (NLP Business Trainer)
  • Certifierad styrelsearbetare, Västsvenska handelskammaren
  • Specialist utveckling partnering och partneringanbud
  • Specialist strategisk kommunikation

Jag har de senaste åren framgångsrikt utvecklat individer, team och partnering i byggbranschen, bland annat genom att leda anbudsprocesser från start till mål. 


Förmågor

Har extraordinära förmågor att lyssna, känna in, förstå och agera både strategiskt och operativt utifrån en djupförståelse för människa, team och organisation. Möter varje team och individ precis där de är. 


Mitt varför

MM Commitment AB, grundades våren 2022 av mig, Mia Hellström, utifrån en stark drivkraft att göra arbetslivet bättre för de människor som är verksamma i det. Detta är också vad som ligger till grund för och har utformat de tjänster jag erbjuder. Tillsammans gör vi positiv skillnad för människor, organisationer, samhället och världen.


Med utgångspunkt i partnering, som används flitigt i byggbranschen, har jag åtagit mig flera uppdrag inom partnering- och anbudsutveckling. Som jag ser det bidrar partnering på riktigt till stärkande sammanhang där människor får vara sig själva, något som har kommit att bli mitt kall. Hela människan behöver få utrymme och leva sin fulla potential i arbetslivet. Först då skapas hållbart lönsamma organisationer. 


Hela människan är därför den enda värdegrund och det enda ramverk min verksamhet behöver för att kunna göra skillnad på riktigt.