Med Mia fick vi en mycket givande morgon där vikten av gott ledarskap, ett gott bemötande människor emellan och hur mycket ett leende kan göra för en annan människa diskuterades. Vi fick även fundera och reflektera över vad vi vill fylla våra dagar med. Hur vill vi må på jobbet? Vad vill vi känna varje dag? Tack Mia för att du gav denna onsdag en kickstart och jag är säker på att fler människor fick ett leende idag när de mötte oss på våra olika håll, vad vi än gjorde, resten av dagen.

Feedback efter föreläsning för affärsnätverket Företagsamma kvinnor i Härryda kommun

MM Commitment erbjuder föreläsningar inom:

Världsförbättrande ledarskap

Medvetna steg av mig mot en bättre värld tillsammans. 


Föreläsningen ger dig mod och optimism att leda dig själv och andra mot en bättre värld – där du står och med det du har.


Världsförbättrande ledarskap bidrar bland annat till:

  • hälsosamma människor och organisationer,
  • effektfulla och innovativa ledare och team,
  • lönsamhet
  • och en bättre värld!


Läs mer om ledarskapsfilosofin Världsförbättrande ledarskap på Walk your values webb. 

Agenda 2030 är för alla

Lär dig mer om och integrera de globala målen i Agenda 2030 i din verksamhet för att uppnå verksamhetens mål.

Etisk stress

Förebygga, agera, hantera och läka. Baseras på egna erfarenheter, intervjuer med andra drabbade och vetenskaplig forskning.

Beteendegeneratorn

Arbetslivet svämmar över av vackra värdeord, men vad ​betyder de egentligen för individerna som förväntas efterleva dem och verksamhetens resultat?


Vill du maximera de positiva effekterna på sista raden för ditt företag, dina medarbetare, samhället och världen?


Med beteendegeneratorn vänder vi på perspektiven och utgår från önskvärda beteenden istället för ord. Det hjälper er att nå era mål.