"Du har svaren inom dig. Jag hjälper dig att plocka fram dem och omvandla önskningar och drömmar till action. Jag är själv ute på en resa där allt har blivit möjligt."

Tjänster coachning 

Var står du idag? Hur känns och hur upplever du din nuvarande situation? Vad är viktigt för dig och vad vill du uppnå? Finns det något som hindrar dig från att nå det du vill? 


Eftersom du precis som jag är en människa är svaret förmodligen ja på den sista frågan. Vill du veta något mäktigt? Du har svaren inom dig. Jag hjälper dig att plocka fram dem och omvandla önskningar och drömmar till action. Jag är själv ute på en resa där allt har blivit möjligt.


Med kraftfulla verktyg och genom de frågor du behöver ställa dig själv kommer du att hitta nya perspektiv, insikter och sätt att se på dig själv, dina förmågor och din omvärld. Tänk om lejonet  på savannen som du är så rädd för egentligen är en kurrande kattunge. Eller om det du tror att du inte kan är något du är ämnad för. Du har bara inte provat än.


Genom att ställa rätt frågor kan jag hjälpa dig att nå det du vill. Dina svar lägger vi i en strukturerad handlingsplan och sen är det upp till dig att börja göra. Vare sig du coachas som privatperson eller i din yrkesroll vill jag att du, efter våra samtal, ska leva större, mer autentiskt och rikare. 


Coaching av dig som individ har en kraftfull effekt både på dig själv och på din omvärld. Vilka ringar på vattnet tror du att ditt stärkta självledarskap, ditt välmående och dina nya perspektiv på saker och ting kan ge?


Precis så. 


Jag ser fram emot att höra ifrån dig.

Mia Hellström coachning

Jag, Mia Hellström, har de senaste 5 åren haft en coachande yrkesroll och genom stor kreativitet utvecklat både individer och team. Detta har bidragit till positiva ringar-på-vattnet-effekter i de organisationer jag samarbetat med. 


Jag har våren 2023 gått en 10 dagars ledarskapsutbildning (NLP) vilket har stärkt mina förmågor och superkrafter att lyssna, känna in, förstå och agera utifrån en djup förståelse för människa, team och organisation.